Aktualności

Na facebookowej stronie Forum III Wieku zamieszczone zostały wideorelacje z debaty „Seniorzy w procesie zmian demograficznych. Diagnoza sytuacji osób starszych. Rekomendacje kierunków zmian w polityce społeczno-gospodarczej polski”, która odbyła się 6 września 2017 r. w Nowym Sączu.

Zamieszczamy Stanowiska IX Forum III Wieku, Konferencji w ramach XXVII Forum Ekonomicznego w Krynicy Zdroju i Nowym Sączu w sprawie udziału przedstawicieli środowiska seniorów w konsultacjach projektów dokumentów dot. polityki senioralnej,w sprawie projektu Małopolskiego Paktu Kultury dla Seniorów i z Seniorami, w sprawie nawiązania współpracy z Niemiecką Federacją Organizacji Senioralnych BAGSO w sprawie włączenia problematyki edukacji osób starszych w ramach Uniwersytetów Trzeciego Wieku do Programu Narodowego Kongresu Nauki,który odbywać się będzie w dniach 19-20 września br. w Krakowie oraz w sprawie wolontariatu i gminnych rad seniorów.

 

"Z myślą o seniorach" - wywiad z jednym z gości i panelistów Forum Ekonomicznego i Forum III Wieku - Januszem Marszałkiem, prezesem Polskiej Unii Seniorów i wiceprezydentem Europejskiej Unii Seniorów. 

Z okazji jubileuszu X-lecia Samorząd Województwa Małopolskiego przyznał Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW nagrodę Polonia Minor.