Aktualności

Uroczyste otwarcie Forum III Wieku - Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Sączu 

Wystąpienia Gości Honorowych:

 dr Jarosław Gowin, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 Jacek Krupa, Marszałek Województwa Małopolskiego

 Ryszard Nowak, Prezydent Miasta Nowego Sącza

Marek Pławiak, Starosta Nowosądecki

Władysław Kosiniak-Kamysz, Poseł na Sejm RP, b. Minister Pracy i Polityki Społecznej

Fot. Antoni Łopuch

Moderator:

dr hab. Jolanta Perek-Białas, Uniwersytet Jagielloński,  Instytut Socjologii, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Członek Małopolskiej Rady ds. Polityki Senioralnej, ekspert w zakresie ekonomii i polityki senioralnej.

Paneliści:

dr Elżbieta Bojanowska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej;  

Wojciech Kaczmarczyk, Pełnomocnik Rządu ds. Społeczeństwa Obywatelskiego i Równego Traktowania;

dr Sylwia Spurek, Zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich;  

Marek Cytacki, Główny Specjalista w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta;

Wioletta Wilimska, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, Kraków, Wiceprzewodnicząca Małopolskiej Rady ds. Polityki Senioralnej;

dr Anna Okońska-Walkowicz, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Senioralnej.

Gość Specjalny

Leif  Hallberg, Honorowy Prezydent  Europejskiej Unii Seniorów, Szwecja

Fot. Władysław Szwenik 

Honorowy Prezes Europejskiej Unii Seniorów od 2013 r. Komentator społeczny, nauczyciel, pisarz. Reprezentuje ESU  jako Członek Rady Administracyjnej w AGE Platform Europe.  

Jego międzynarodowa aktywność zawodowa obejmuje m.in. zadania w misji pokojowej ONZ na Cyprze, Komisji Europejskiej oraz w Sekretariacie Interpol  w Lyonie. 

Od 2015 roku działa  w organizacji non-profit  Stockholm Gerontology Research Center oraz jako ławnik w Sądzie Apelacyjnym.


Posłanka do Parlamentu Europejskiego, mama czworga dzieci, babcia wnuczka Jacka.

Opozycjonistka. Współzałożycielka Studenckiego Komitetu Solidarności w Krakowie. Od 1992 do 2005 r. dyrektor generalna a następnie prezes zarządu Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Od 2005 r. na stanowisku dyrektora Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Od czerwca 2009 r. europarlamentarzystka z ramienia Platformy Obywatelskiej. Obecnie członkini Komitetu Obrony Demokracji. 


W Parlamencie Europejskim pracuje  w dwóch komisjach: ds. Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów oraz Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Główną  jej troską jest to, aby unijne prawo chroniło i promowało interesy konsumentów i zapewniało swobodę przepływu towarów i usług - w ramach wspólnego rynku wewnętrznego UE. 

Doprowadziła do obniżenia i w konsekwencji zlikwidowania stawek roamingowych. Pracowała także nad reformą prawa zamówień publicznych, uznania kwalifikacji zawodowych m.in. polskich pielęgniarek, dyrektywy tytoniowej. Obecnie jest członkinią komisji śledczej ds. pomiarów emisji w sektorze motoryzacyjnym (tzw. Afera Volkswagena).

Wybrane wydarzenia

  • Uczestnicy Forum III Wieku na zdjęciach z p. Janem Krzysztofem Bieleckim i p. Laszlo Andorem Wspólne zdjęcia uczestników Forum III Wieku z panem Janem…
  • DEBATA: Założenia  długofalowej polityki senioralnej Debata z udziałem: Barbary Imiołczyk - Głównego Koordynatora zespołów…
  • Spotkania po Forum III Wieku - Dania W dniach od 16 do 18 września Wiceprezes Sądeckiego…
  •  Spotkanie z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej Na rozpoczęcie Forum III Wieku, które od czterech lat…
  • Rozpoczęło się Forum III Wieku 5 września w godzinach wieczornych do Nowego Sącza zjechało ponad…
  • Warsztaty z zakresu muzyki wokalno-instrumentalnej... Trwają warsztaty z zakresu muzyki wokalno-instrumentalnej, ruchu scenicznego oraz…