Aktualności

Ekonomista, zajmuje się turystyką międzynarodową na Uniwersytecie w Tuluzie oraz w Państwowej Szkole Lotnictwa Cywilnego (ENAC) we Francji. Blisko współpracuje z agencjami ONZ, Unią Europejską oraz Światową Organizacją Turystyki (WTO)jako  ekspert w dziedzinie turystyki międzynarodowej.
Jest m.in. Prezydentem Światowego Stowarzyszenia Uniwersytetów Trzeciego Wieku (AIUTA), kieruje UTW na Uniwersytecie w Tuluzie. François Vellas jest synem prof. Pierre`a Vellasa, założyciela pierwszego na świecie Uniwersytetu Trzeciego Wieku (1973 r.).

Będzie gościem Forum III Wieku podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy i wystąpi w panelu; CZY „SREBRNA GOSPODARKA” MOŻE STANOWIĆ SZANSĘ ROZWOJU SPOŁECZNEGO I EKONOMICZNEGO REGIONÓW? PRIORYTETY W STRATEGII STARZEJĄCEGO SIĘ SPOŁECZEŃSTWA, w dniu 8 września br. w Krynicy Zdroju.

Rozmowa  z prof. F. Vellasem "Manna z nieba dla turystyki, czyli... podróże seniorów"  opublikowany w Dzienniku Polskim- Dzienniku Seniora, 6-7 sierpnia br. Rozmowę prowadziła red. Ewa Piłat.

 

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami praktycznymi Forum III Wieku 2016

Kolejny partner Forum III Wieku

Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej jest podmiotem integrującym uczestników branży usług senioralnych, operatorów, inwestorów, przedstawicieli władz centralnych i samorządowych, ośrodków badań społecznych oraz wspierających te inicjatywy organizacji senioralnych. Misją instytutu jest stworzenie warunków, aby gospodarka senioralna stała się stymulatorem innowacyjności. Innowacyjność gospodarki senioralnej jest szansą nie tylko dla seniorów, ale i dla usługodawców, przedsiębiorców, jak i dla struktur państwowych, ponieważ gospodarka senioralna oparta jest o potrzeby i możliwości finansowe seniorów.

Partnerem Forum III Wieku 2016 będzie Centrum Edukacji Prawnej  

Celem działania Centrum Edukacji Prawnej Krajowej Rady Radców Prawnych jest m.in. przekazanie i podnoszenie wiedzy o podstawowych instytucjach prawa i wykorzystanie tej wiedzy w życiu codziennym, upowszechnianie wiedzy prawnej, angażowanie radców prawnych i aplikantów radcowskich do upowszechniania i krzewienia wiedzy o prawie. Działania Centrum kierowane są do różnych środowisk i grup społeczeństwa w tym Uniwersytetów Trzeciego Wieku i organizacji społeczny społecznych.