Aktualności

Spółka P4 Sp. z o.o., w której 100% udziałów posiada Play Communications S.A. i która prowadzi działalność pod nazwą Play, jest ukierunkowanym na konsumenta operatorem sieci mobilnej świadczącym usługi ponad 14,5 mln abonentów na dzień 30 czerwca 2017 r. Play świadczy mobilne usługi głosowe, tekstowe, transmisji danych oraz wideo klientom indywidualnym oraz biznesowym (przede wszystkim małym i średnim przedsiębiorstwom) w oparciu o umowę oraz na kartę pod marką parasolową "PLAY".

Jak czytamy na stronach MRPiPS celem głównym kampanii informacyjnej „Bezpieczny i Aktywny Senior” jest podwyższenie świadomości polskiego społeczeństwa na temat kwestii związanych z bezpieczeństwem oraz aktywnością osób starszych. Uwrażliwienie społeczeństwa na kwestie związane z osobami starszymi pozwoli na wzmocnienie tradycyjnego, społecznie i kulturowo uwarunkowanego, opartego na rodzinnych wartościach obrazu osób starszych w społeczeństwie.

Zachęcamy do zapoznania się z opracowaniem Głównego Urzędu Statystycznego pt. "Jakość życia osób starszych w Polsce". W publikacji m.in. dane dotyczące takich aspektów jak: sytuacja materialna, stan zdrowia, znajomość języków obcych, czytelnictwo, korzystanie z komputera i Internetu, formy spędzania czasu wolnego, spożywanie alkoholu i palenie tytoniu, aktywność w społecznościach lokalnych, kontakty społeczne, zaangażowanie w działalność różnych organizacji, zaufanie do ludzi i instytucji, system wartości, życie religijne, czy wreszcie odczuwany poziom dobrobytu.

Zapraszamy do lektury kwartalnika "Uniwersytety Trzeciego Wieku. Ogólnopolski Biuletyn UTW". W tym numerze m.in. o roli samorządów w kształtowaniu polityki senioralnej, starzenie się populacji jest wyzwaniem, czy może szansą?