Aktualności


PANEL: Silver Generation. Srebrne pokolenie potencjałem srebrnej gospodarki. Bezpieczny Senior - konsument na rynku usług i produktów. Forum Ekonomiczne - Forum III Wieku, 7.09.2017 r., Krynica Zdrój

Tezy:
Starzenie się społeczeństwa stanowi wyzwanie dla polityki społecznej, finansów publicznych ale również dla gospodarki. Zmiany demograficzne mają istotny

Do debaty o polityce senioralnej i sytuacji osób starszych w Polsce, która odbędzie się dnia 6 września 2017 r. w Nowym Sączu, zostali zaproszeni: 

Zobacz gdzie odbędzie się Konferencja Forum III Wieku

Patronat honorowy nad Forum III Wieku objęli:

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Elżbieta Rafalska

Pełnomocnik Rządu do Spraw Społeczeństwa Obywatelskiego - Adam Lipiński

Jacek Krupa - Marszałek Województwa Małopolskiego

Ryszard Nowak - Prezydent Miasta Nowego Sącz

Marek Pławiak - Starosta Nowosądecki

Związek Powiatów Polskich