Aktualności

FORUM III WIEKU NOWY SĄCZ – KRYNICA- ZDRÓJ
7-10 WRZEŚNIA 2016 R. Nowy Sącz


Tegoroczne Forum III Wieku, konferencja towarzysząca XXVI Forum Ekonomicznemu w Krynicy Zdroju odbędzie się w dniach 7 - 10 września  2016 r. Obrady Forum III Wieku, obejmujące m.in.: debaty, panele dyskusyjne oraz warsztaty, koncentrować się będą na zagadnieniach dotyczących problematyki ochrony zdrowia i polityki społecznej, w tym polityki senioralnej, edukacji i aktywizacji osób starszych, ochrony praw osób starszych, nowoczesnych technologii oraz „srebrnej gospodarki”. Konferencji, która odbędzie się w Nowym Sączu i w Krynicy-Zdroju, perle polskich uzdrowisk, towarzyszyć będą wydarzenia kulturalne i spotkania integracyjne.

O tym, czym jest polityka senioralna oraz jaki ma związek z samorządami Dziennikowi Warto Wiedzieć opowiada Wiesława Borczyk, radca prawny, specjalista w zakresie organizacji, zarządzania i rozwoju jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych, Prezes Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku i Stowarzyszenia Sądecki UTW w Nowym Sączu.


http://wartowiedziec.org/index.php/start/wywiady/30102-przyszo-powiatowej-polityki-senioralnej-wywiad-z-wiesaw-borczyk

Uroczystość wręczenia Złotej Odznaki Honorowej Za Zasługi dla Województwa Śląskiego odbyła się 26 lutego 2016 r. w Sali Błękitnej Sejmiku Śląskiego, w której uczestniczyli m.in.  Przewodnicząca  prof. Maria Źrałka oraz Członkowie  Śląskiej Rady ds. Seniorów, przedstawiciele Sejmiku i Marszałka Województwa Śląskiego, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej  w Katowicach i  przedstawiciele Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW.

Zachęcamy do zapoznania się z Agendą IV Konferencji UTW w Warszawie, która odbędzie się w dniu 14 grudnia 2015 r.

Agenda w załączeniu.

Wybrane wydarzenia

  • Uczestnicy Forum III Wieku na zdjęciach z p. Janem Krzysztofem Bieleckim i p. Laszlo Andorem Wspólne zdjęcia uczestników Forum III Wieku z panem Janem…
  • DEBATA: Założenia  długofalowej polityki senioralnej Debata z udziałem: Barbary Imiołczyk - Głównego Koordynatora zespołów…
  • Spotkania po Forum III Wieku - Dania W dniach od 16 do 18 września Wiceprezes Sądeckiego…
  •  Spotkanie z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej Na rozpoczęcie Forum III Wieku, które od czterech lat…
  • Rozpoczęło się Forum III Wieku 5 września w godzinach wieczornych do Nowego Sącza zjechało ponad…
  • Warsztaty z zakresu muzyki wokalno-instrumentalnej... Trwają warsztaty z zakresu muzyki wokalno-instrumentalnej, ruchu scenicznego oraz…