Aktualności

Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin, podczas uroczystego otwarcia Forum III Wieku, w Nowym Sączu, w środę 7 września br. podziękował za aktywność edukacyjną liderom Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

"To fantastyczny fenomen społeczny trwający w Polsce od wielu lat." – mówił Minister o Uniwersytetach Trzeciego Wieku. Przypomniał swoje związki z wieloma UTW w Małopolsce, którym pomagał w ich powstaniu i w których prowadził wykłady.

Od ośmiu lat imprezą towarzyszącą Forum Ekonomicznemu w Krynicy Zdroju jest Forum III Wieku.
W ciągu tych ośmiu lat jednym z najważniejszych tematów polskiego Davos stała się problematyka starzejącego się społeczeństwa. (...)

Wystąpienie prof. Françoisa Vellasa, Prezydenta AIUTY i prowadzącego UTW w Uniwersytecie w Tuluzie, ekonomisty, eksperta  wielu agend ONZ i Światowej Organizacji Turystyki i Komisji Europejskiej, Gościa specjalnego Forum III Wieku - XXVI Forum Ekonomicznym w Krynicy Zdroju, w panelu :  Czy „srebrna gospodarka” może stanowić szansę  rozwoju społecznego  i ekonomicznego regionów? Priorytety w strategii starzejącego się społeczeństwa.