Aktualności

9 września w Miejskim Ośrodku Kultury, rozpoczęły się obrady Forum III Wieku. Przybyłych gości powitała Wiesława Borczyk - Prezes Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku i Sądeckiego UTW.

Reprezentujący powiat nowosądecki starosta Marek Pławiak zaprosił uczestników Forum do zapoznania się z Ziemią Sądecką i deklarował dalsze działania na rzecz seniorów.

W debacie na  temat: ”Partycypacja osób starszych  w życiu publicznym, stan obecny i wyzwania na przyszłość”, której moderatorem była Prezes Wiesława Borczyk, wzięli udział: Władysław Kosiniak-Kamysz - Minister Pracy i Polityki Społecznej, Andrzej Czerwiński – Minister Skarbu, dr Elżbieta Ostrowska – Przewodnicząca Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów,  Urszula Nowogórska – Przewodnicząca Małopolskiego Sejmiku Wojewódzkiego, Krystyna Lekowicz - Prezes Fundacji Ogólnopolskie Porozumienie UTW.

W kolejnym dniu pobytu gości z Towarzystwa Języka i Kultury Polskiej w Zaporożu, odwiedziliśmy Wyższą Szkołę Biznesu, gdzie na co dzień studiują młodzi ludzie z Ukrainy. Na spotkaniu, Pani Prezes Sądeckiego Uniwersytetu III Wieku, Wiesława Borczyk przedstawiła cele i działania Uniwersytetów Trzeciego Wieku, zwróciła uwagę na problemy osób starszych w naszym społeczeństwie, poruszyła kwestie które pojawią się na tegorocznym Forum III Wieku w Krynicy Zdroju.

Podczas spotkania głos zabrali także studenci z Ukrainy, którzy opowiedzieli o swoich doświadczeniach związanych z przyjazdem do Nowego Sącza i podjęciem studiów na Wyższej Szkole Biznesu. Należy wspomnieć, że studentów zainteresował pomysł tworzenia i działania Uniwersytetów Trzeciego Wieku, ponieważ jak sami zauważyli na Ukrainie, jest wiele do zrobienia w tym zakresie.Wyższa Szkoła Biznesu, zamierza w przyszłości nawiązać współpracę pomiędzy studentami z Ukrainy studiującymi w Nowym Sączu, a studentami Sądeckiego Uniwersytetu  Trzeciego Wieku. Grupa tych osób mogłaby wzajemnie się uczyć języków, wymieniać swoimi doświadczeniami, poznawać kulturę, literaturę polską i ukraińską. Następnie Pani Beata Budzik, prezes Małopolskiego Stowarzyszenia Oświatowego, przyjęła  gości z Zaporoża w Zespole Szkół Społecznych Splot im. Jana Karskiego. Małopolskie Towarzystwo Oświatowe to organizacja pożytku publicznego, która angażuje studentów, nauczycieli, uczniów i rodziców we współpracę rozwojową, wspieranie demokracji, pomoc humanitarną oraz edukację globalną. Pani Beata Budzik, opowiedziała o działalności szkoły, projektach i przedsięwzięciach które zostały podjęte oraz nowoczesnych metodach pracy w szkole i podejściu do edukacji.


Od 6 września Sądecki Uniwersytet Trzeciego gości pięcioosobową grupę reprezentującą Towarzystwo Języka i Kultury Polskiej z Zaporoża na Ukrainie. W jej skład wchodzi zróżnicowany pokoleniowo zespół prowadzący szkołę języka polskiego, poznawania kultury i literatury polskiej. Redaguje on również pismo w języku polskim, w którym znajdują się teksty wybitnych poetów, recenzje książek, filmów, wywiady, reportaże z wycieczek i spotkań.

Wybrane wydarzenia

  • Uczestnicy Forum III Wieku na zdjęciach z p. Janem Krzysztofem Bieleckim i p. Laszlo Andorem Wspólne zdjęcia uczestników Forum III Wieku z panem Janem…
  • DEBATA: Założenia  długofalowej polityki senioralnej Debata z udziałem: Barbary Imiołczyk - Głównego Koordynatora zespołów…
  • Spotkania po Forum III Wieku - Dania W dniach od 16 do 18 września Wiceprezes Sądeckiego…
  •  Spotkanie z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej Na rozpoczęcie Forum III Wieku, które od czterech lat…
  • Rozpoczęło się Forum III Wieku 5 września w godzinach wieczornych do Nowego Sącza zjechało ponad…
  • Warsztaty z zakresu muzyki wokalno-instrumentalnej... Trwają warsztaty z zakresu muzyki wokalno-instrumentalnej, ruchu scenicznego oraz…