Aktualności

Marek Niechciał, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów podczas Forum III Wieku omówi działania w zakresie bezpieczeństwa seniorów - konsumentów.

O wyzwaniach służby zdrowia w związku ze starzejącym się społeczeństwem na Forum III Wieku będzie mówiła Józefa Szczurek-Żelazko, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia.

Dr Elżbieta Bojanowska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podczas otwarcia Forum III Wieku, w środę 6 września 2017 r., przedstawi diagnozę sytuacji seniorów w Polsce.

Dr Renate Heinisch, członek Rady BAGSO - Niemieckiej Federacji Organizacji Seniorów,członek Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego.