06 wrzesień

Spotkanie z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej

Oceń ten artykuł
(3 głosów)

Na rozpoczęcie Forum III Wieku, które od czterech lat jest imprezą towarzyszącą Forum Ekonomicznemu, minister Władysław Kosiniak-Kamysz przywiózł seniorom dobre wiadomości. Właśnie w  dniu 5 września Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło konkurs grantowy na najlepsze projekty wspierające różnorodne działania na rzecz starszej generacji Polaków. Do końca 2012 roku rząd wyda na ten cel 20 mln zł. Na wsparcie może liczyć działalność edukacyjna osób starszych, aktywność trzeciego wieku, solidarność międzypokoleniowa oraz różnorodne działania niosące pomoc potrzebującym. Konkurs jest efektem Programu Rządowego na rzecz Aktywności Osób Starszych, który został przyjęty przez rząd 24 sierpnia br.

- Krok po kroku formułujemy konsekwentną politykę senioralną państwa. Program rządowy jest tylko wstępem do budowanego na lata działania systemowego - mówił minister. Elementem systemu jest nowy departament ds.  polityki senioralnej, który za zgodą premiera właśnie powstaje w MPiPS, a o utworzenie którego wnioskowali zgromadzeni na Kongresie UTW w Warszawie, w marcu br. liderzy UTW z całego kraju.

Minister deklarował, że celem polityki wobec osób starszych jest niedopuszczenie do marnowania ich potencjału, doświadczenia zawodowego i energii. Program wspierający seniorów będzie kontynuowany w następnych latach. Nawet w kryzysowym budżecie na 2013 r. na jego realizację zapisano 40 mln zł.

- Państwo dostrzegło starość nie tylko jako niedołężność, ale również jako pełną energii aktywność. Do tej pory takie działania nie mogły liczyć na wsparcie środkami publicznymi - zauważyła, otwierając Forum III Wieku Wiesława Borczyk, prezes Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW i Sadeckiego UTW- organizatorów Forum. Mamy satysfakcje, że po spotkaniu liderów UTW z premierem Donaldem Tuskiem w Szczawnicy w lipcu 2011r., na którym  postulowaliśmy utworzenie programu rządowego wspierającego aktywność seniorów, premier dotrzymał słowa- dodaje Wiesława Borczyk.

- Niesamodzielność, która towarzyszy późnej starości, nie jest cechą przyrodzoną. Można ją wyeliminować lub ograniczyć przez wcześniejszą aktywność - dodała minister Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, pełnomocnik rządu ds. równego traktowania, która  przybyła również  na  spotkanie inaugurujące Forum.