Aktualności
07 wrzesień

Pierwszy dzień Forum III Wieku - 7.09.2016 r.

 

Uroczyste otwarcie Forum III Wieku - Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Sączu 

Wystąpienia Gości Honorowych:

 dr Jarosław Gowin, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 Jacek Krupa, Marszałek Województwa Małopolskiego

 Ryszard Nowak, Prezydent Miasta Nowego Sącza

Marek Pławiak, Starosta Nowosądecki

Władysław Kosiniak-Kamysz, Poseł na Sejm RP, b. Minister Pracy i Polityki Społecznej

Fot. Antoni Łopuch

Moderator:

dr hab. Jolanta Perek-Białas, Uniwersytet Jagielloński,  Instytut Socjologii, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Członek Małopolskiej Rady ds. Polityki Senioralnej, ekspert w zakresie ekonomii i polityki senioralnej.

Paneliści:

dr Elżbieta Bojanowska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej;  

Wojciech Kaczmarczyk, Pełnomocnik Rządu ds. Społeczeństwa Obywatelskiego i Równego Traktowania;

dr Sylwia Spurek, Zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich;  

Marek Cytacki, Główny Specjalista w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta;

Wioletta Wilimska, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, Kraków, Wiceprzewodnicząca Małopolskiej Rady ds. Polityki Senioralnej;

dr Anna Okońska-Walkowicz, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Senioralnej.

Gość Specjalny

Leif  Hallberg, Honorowy Prezydent  Europejskiej Unii Seniorów, Szwecja

Fot. Władysław Szwenik