Aktualności
12 wrzesień

Nagroda Polonia Minor dla Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW

Z okazji jubileuszu X-lecia Samorząd Województwa Małopolskiego przyznał Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW nagrodę Polonia Minor.

fot. Konrad Kaczmarek, Tadeusz Legutko