Forum 2012

 Zapraszamy do pobrania materiałów multimedialnych związanych z Forum III Wieku w 2012 r.

Zapraszamy do zapoznania się z notką biograficzną
panelistów Forum III Wieku (2012).

Outlined Program of the Conference
Rahmenprogramm Konferenz

Partnerzy Forum III Wieku w 2012 r.

Podczas tegorocznego Forum poruszane będą kwestie dotyczące m.in. integracji społecznej w dialogu pokoleń a także wyzwania o lepsza jakość życia osób starszych. Debata będzie próbą odpowiedzi na pytania:w jaki sposób dialog społeczny – w tym dialog pokoleń-powinien być zorganizowany i promowany? Jak kreować wzajemne relacje pomiędzy instytucjami publicznymi i organizacjami społeczeństwa obywatelskiego...